Veškeré informace pro rodiny onkologicky nemocných dětí naleznete v podrobném článku MUDr. Cingrošové

Autorky projektu

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, jejíž umělecké fotografie dokumentují obyčejné lidi neobyčejným způsobem. ...

MUDr. Lucie Cingrošová
Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Během studia medicíny absolvovala řadu kurzů ...

O výstavě

Fotografická výstava cca 50 velkoformátových snímků dětských pacientů v aktuálně probíhající nebo po ukončené onkologické léčbě...více..

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

„Děti úspěšně léčené pro zhoubný nádor mají celý život před sebou. Na fotografiích Kamily Berndorffové je vidět, s jakou ho žijí chutí. Přeji projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT dostatek vnímavých diváků.“

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol