Úvodní slovo: Prof. MUDr. JOSEF KOUTECKÝ, DrSc.Veškeré informace pro rodiny onkologicky nemocných dětí naleznete v podrobném článku MUDr. Cingrošové

Autorky projektu

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, jejíž umělecké fotografie dokumentují obyčejné lidi neobyčejným způsobem. ...

MUDr. Lucie Cingrošová
Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Během studia medicíny absolvovala řadu kurzů ...

O výstavě

Fotografická výstava cca 50 velkoformátových snímků dětských pacientů v aktuálně probíhající nebo po ukončené onkologické léčbě...více..

Když jsem téměř před půl stoletím zakládal do té doby v Československu neexistující obor dětské onkologie (1964), provázely moje úsilí pochybnosti jak odborné, tak laické veřejnosti. Nebylo se co divit. V té době umíralo 97 % všech zhoubným nádorem nemocných dětí. Stanice, oddělení a posléze Klinika dětské onkologie (1974, 1976, 1983) byla pracoviště prostoupená smutkem a provázená beznadějí. Situace se však postupně měnila. Zdokonalovala se diagnostika, přibývalo léčebných možností a spolu s nimi se zlepšovaly léčebné výsledky. Stále větší počet dětí a mladistvých se dařilo vyléčit. A tak, když nakladatelství Academia vydalo v roce 2008 moji knihu Život mezi beznadějí a úspěchem, mohl jsem její čtenáře informovat, že v současné době vyléčíme 83 % nemocných dětí. Rozdíl 80 % dokládá, že moje úsilí stálo za to.

Atmosféra kliniky se zásadně změnila. Vstoupila do ní mladá lékařka MUDr. Lucie Cingrošová. Po určité době, ve které se dokonale seznámila s prostředím kliniky, ji napadlo upozornit laickou veřejnost na skutečnost, že klinika už dávno není pracovištěm plným zoufalství a smutku, ale místem, které ovládá naděje, víra a optimismus. Lucie spojila své představy s uměním fotografky Kamily Berndorffové formou projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT spočívajícího v uspořádání putovní výstavy fotografií léčených a vyléčených dětí, ze kterých vyzařuje příznivá nálada, statečnost a odvaha pacientů. Jsem přesvědčen, že zamýšlený projekt osloví a příznivě ovlivní názory lidí na sice závažná, nicméně dnes již převážně vyléčitelná nádorová onemocnění dětí. Za záměrem MUDr. Cingrošové bezvýhradně stojím, jsem přesvědčen o jeho prospěšnosti a doporučuji jej maximálně podpořit.