Veškeré informace pro rodiny onkologicky nemocných dětí naleznete v podrobném článku MUDr. Cingrošové

Autorky projektu

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, jejíž umělecké fotografie dokumentují obyčejné lidi neobyčejným způsobem. ...

MUDr. Lucie Cingrošová
Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Během studia medicíny absolvovala řadu kurzů ...


featured 4
featured 3
featured 1
featured 2

Úvodní slovo: Prof. MUDr. JOSEF KOUTECKÝ, DrSc.

Když jsem téměř před půl stoletím zakládal do té doby v Československu neexistující obor dětské onkologie (1964), provázely moje úsilí pochybnosti jak odborné, tak laické veřejnosti. Nebylo se co divit. V té době umíralo 97 % všech zhoubným nádorem nemocných dětí. Stanice, oddělení a posléze Klinika dětské onkologie (1974, 1976, 1983) byla pracoviště prostoupená smutkem a provázená beznadějí. Situace se však postupně měnila.

Vznik projektu

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl v roce 2010 na základě iniciativy dětské onkoložky MUDr. Lucie Cingrošové a umělecké fotografky Kamily Berndorffové. Jejich společným záměrem bylo zvýšit zájem veřejnosti o děti léčené pro zhoubný nádor a změnit odtažitý postoj naší společnosti vůči onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Fotografie Kamily Berndorffové představují dětské pacienty jako statečné děti s chutí do života a s neuvěřitelně pevnou vůlí se uzdravit. Nový pozitivní náhled veřejnosti přispívá k psychické stabilitě malých pacientů a je neodmyslitelnou podmínkou jejich uzdravení.

Cíle projektu

  • Popularizovat práci dětské hematologie a onkologie u široké veřejnosti s cílem rozšířit všeobecné povědomí o práci dětských onkologů a o současných úspěších léčby v oboru dětské hematoonkologie
  • Představit vybrané dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a jejich vstup do nového života
  • Umožnit dětským pacientům a jejich rodinám účast na zábavních akcích a programech, které napomáhají reintegraci léčených dětí do běžného života
  • Motivovat potenciální donory k finančnímu příspěvku pro Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol a pro další pracoviště dětské hematoonkologie

Průběžné zprávy o projektu

průběžná zpráva o projektu – červenec 2012
průběžná zpráva o projektu – leden 2013
průběžná zpráva o projektu – červenec 2013
průběžná zpráva o projektu - leden 2014

Spolupráce:

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT spolupracuje se všemi osmi pracovišti dětské hematologie a onkologie v ČR, jakož i s řadou regionálních nadací, spolků a rodičovských sdružení.

Celorepubliková spolupráce s pracovišti dětské hematoonkologie:
Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, Praha
Klinika dětské onkologie, FN Brno
Dětské hematoonkologie, Nemocnice České Budějovice
Dětská hematologie, Dětská klinika, FN Hradec Králové
Dětská hematologie, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství, FN Ostrava
Hematoonkologické oddělení, Dětská klinika, FN Plzeň
Dětská hematologie, Dětská klinika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Spolupráce s občanskými sdruženími a nadacemi:
o. s. HAIMA CZ – Praha, http://www.haima.cz/
o. s. ONKA – Brno, http://www.onka-sdruzeni.cz/
o. s. Šance – Olomouc, http://www.sancecz.org/
Nadační fond Pink Bubble – fond na podporu onkologicky léčených dospívajících, http://www.pinkbubble.cz/
Nadace „Národ dětem“- Praha, www.naroddetem.cz
Nadace Malý Noe – nadace na podporu ohrožených dětí, Ostrava, http://www.malynoe.cz/
DIAGNÓZA ONKOLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ NENÍ KONEC, JE TO ZAČÁTEK NOVÉHO ŽIVOTA