PartneřiVeškeré informace pro rodiny onkologicky nemocných dětí naleznete v podrobném článku MUDr. Cingrošové

Autorky projektu

Kamila Berndorffová
Fotografka, publicistka a cestovatelka, jejíž umělecké fotografie dokumentují obyčejné lidi neobyčejným způsobem. ...

MUDr. Lucie Cingrošová
Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze. Během studia medicíny absolvovala řadu kurzů ...

O výstavě

Fotografická výstava cca 50 velkoformátových snímků dětských pacientů v aktuálně probíhající nebo po ukončené onkologické léčbě...více..

HAIMA CZ

HAIMA CZ je občanské sdružení, které vzniklo roku 1991 jako nezisková organizace s cílem pomoci dětským pacientům s poruchou krvetvorby. Postupně se oblast činnosti sdružení rozšířila i na pomoc dětským pacientům s nádorovým onemocněním. Tato organizace působí samostatně v několika městech ČR. Pražská skupina občanského sdružení HAIMA CZ sdružuje pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, jejich rodiny, přátele a známé. Pořádá na oddělení kliniky mnoho zajímavých aktivit pro nemocné děti, organizuje rekondiční tábory pro pacienty po ukončené onkologické léčbě, spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a řadou humanitárních organizací ČR.

Další partneři

Fakultní nemocnice MOTOL

Fakultní nemocnice Motol je největší zdravotnické zařízení v České republice. Vznikla sloučením Dětské fakultní nemocnice a Městské nemocnice v Motole roku 1971. Areál nemocnice se rozkládá na ploše 39 ha. Je tvořená dvěmi propojenými monobloky a několika samostatnými pavilóny. Toto zdravotnické zařízení disponuje více než 2400 lůžky. FN Motol poskytuje základní i specializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče a to jak pro děti, tak pro dospělé a seniory. Od roku 2000 je ředitelem FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2. lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy. Vznikla v roce 1953 rozdělením Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Původní název Fakulta dětského lékařství byl roku 1990 změněn na 2. lékařská fakulta. Od svého založení sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol. Ve FN Motol také probíhá převážná část výuky a stáží. Mezi hlavní priority 2. lékařské fakulty patří kvalitní medicína a mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum. Od roku 2006 je děkanem 2. lékařské fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

PINK BUBBLE

Pink Bubble (růžová bublina splněných přání) je nadační fond založený roku 2012, jeho cílem je podpora a pomoc onkologicky nemocným dětem, náctiletým a mladým dospělým po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Nadace „Národ dětem“

Nadace „Národ dětem“ vznikla roku 1990 se záměrem podpořit Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol. Hlavní myšlenkou pana profesora Kouteckého, zakladatele samostatného oboru dětské onkologie v ČR, je důraz na pocit solidarity vyjádřený konkrétní pomocí, která přináší optimistické přesvědčení, že každý z nás může mít podíl na zlepšení kvality života onkologicky nemocného dítěte. Více než 20 let pomáhá Nadace „Národ dětem“ pacientům s onkologickým onemocněním a umožňuje zlepšení kvality péče nejen v rámci kliniky, ale v rámci celé FN Motol.